Vanem Vend, Vanem Õde programmi põhiideeks on toetada riskilaste positiivset arengut läbi üks-ühele sõbrasuhte koos täiskasvanud vabatahtlikust tugiisikuga, vähendada sotsiaalseid probleeme antud piirkonnas ja levitada vabatahtlikkuse põhimõtet. Viime kokku täiskasvanud tugiisiku ja tuge vajava lapse ning loome keskkonna, kus nende sõprus saaks areneda.


MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missiooniks on toetada ühiskonnas tuge ja eeskuju vajavaid lapsi ning ennetada nende riskigruppi sattumist, luues seeläbi tugevad eeldused nende kasvamiseks terve enesehinnanguga edumeelseteks inimesteks.