Tule tugiisikuks

Anneta aega ja oskusteavet

Tee annetus

Jälgi meie tegevust Facebookis

Programmi põhiidee on toetada riskirühma kuuluvate laste positiivset arengut läbi üks-ühele sõbrasuhte koos täiskasvanud vabatahtliku tugiisikuga, vähendada sotsiaalseid probleeme Tartu piirkonnas ja levitada vabatahtlikkuse põhimõtet. Viime kokku täiskasvanud tugiisiku ja tuge vajava lapse ning loome keskkonna, kus nende sõprus ning nad ise saaksid areneda.

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missioon on toetada ühiskonnas sõprust, eeskuju ja täiendavat emotsionaalset tuge vajavaid lapsi, tagada nende õigus olla ära kuulatud, ennetada nende riskirühma sattumist ja soodustada nende riskirühmast välja toomist, luues seeläbi tugevad eeldused nende kasvamiseks terve enesehinnanguga edumeelseteks inimesteks.

Kellele on meie tegevus suunatud?

Meie programmis osalevad Tartus elavad lapsed, kes ise soovivad programmis osaleda ja kes

* tunnevad ennast üksiku ja/või tõrjutuna

* on kimpus psüühiliste erivajadustega

* elavad asenduskodus ja vajavad täiendavat emotsionaalset tuge

* elavad peredes, kus nad ei saa piisavat emotsionaalset tuge tingituna ajutisest kriisist, pikaajalisest haigusest, keerulistest peresuhetest ...