Hakka meie vabatahtlikuks!

Kuidas meie vabatahtlikuks saamine käib?

 1. Võta meiega ühendust aadressil info@vanemvendvanemode.ee. Järgmine infoõhtu toimub sügis 2021.

 2. Vabatahtlikuks saamiseks tuleb läbida meie kahepäevane uute vabatahtlike koolitus. Koolitused toimuvad kahel korral aastas (oktoobris ja aprillis). Järgmine koolitus toimub oktoober 2021.

 3. Koolituse läbinud vabatahtlikega sõlmitakse vabatahtliku töö leping.

 4. Koolituse läbinud vabatahtlikud viiakse kokku programmis osalevate lastega.

Vabatahtlikuks saamise eeldused

 • Pead olema täisealine

 • Pead elama alaliselt Tartus (vähemalt aasta aega pärast programmiga liitumist)

 • Oled õppinud oma elukogemustest ja soovid sellele tuginedes teistele toeks ning eeskujuks olla

 • Soovid pühendada oma aega ja panustada meie ühiskonna arengusse

 • Oled karistamata “Lastekaitseseaduse” § 20 loetletud lõigete alusel ja võid Eesti Vabariigi seaduste kohaselt töötada lastega

Kuidas programmis osalemine välja näeb?

 • Vabatahtlik osaleb programmis vähemalt aasta aega, kuid hästi toimiva sõpruse kujunemisel jäädakse programmi ka oluliselt kauemaks

 • Vabatahtlik ja laps kohtuvad vähemalt korra nädalas

 • Aasta jooksul antakse tagasidet programmi kulgemise ja mõju osas ning osaletakse kovisioonidel

 • Programmis osalemise ajal pakume mitmekülgset tuge, sh individuaalset nõustamist ja vajadusel kaasame ka spetsialiste

 • Osaleda tuleb vähemalt pooltel programmi ühisüritustest, mis toetavad vabatahtlike ja laste omavahelise suhte kujunemist

Sa pole veel kindel, kas soovid meiega liituda?

Soovid liituda meie tegevustiimiga?

 • Saada meile oma CV ja lühike motivatsioonikiri, kus kirjutad miks meie tegevus sind kõnetab ning millises valdkonnas soovid ennast proovile panna. CVd ja motivatsioonikirja ootame aadressile info@vanemvendvanemode.ee. Rohkem infot ja jooksvaid kuulutusi leiad siit.

Soovid tulla (kogukonna-) praktikale?