MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde


MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missioon on toetada ühiskonnas sõprust, eeskuju ja täiendavat emotsionaalset tuge vajavaid lapsi, tagada nende õigus olla ära kuulatud, ennetada nende riskirühma sattumist ja soodustada nende riskirühmast välja toomist, luues seeläbi tugevad eeldused nende kasvamiseks terve enesehinnanguga edumeelseteks inimesteks.

Ühing jälgib oma tegevuses lisaks Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele ka vabatahtliku tegevuse head tava ja juhindub vabaühenduste eetikakoodeksist. Väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust.

Alates aastast 2016 kannab MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde vabatahtlike kaasamise kvaliteedimärgist.
MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde on heategevuslik organisatsioon, mille eesmärk on aidata luua sõprussuhe kahe inimese – lapse ning täiskasvanud vabatahtliku vahel. Meie ridades tegutseb hetkel 30 vabatahtlikku Vanemat Õde ja Venda ning teist sama palju osaleb lapsi.


Lugusid meie vabatahtlikest ja lastest saate lugeda meie blogist.

Juhatuse koosseis:

Maari Ernits

Tegevjuht

Sheryl Võsu

Psühholoog

Hedi Mikiver

Finantsjuht

Monika Schults


Auhinnad, tunnustused ja muu info

  • 2019. aastal tunnustati meie juhatuse liiget Monika Schultsi aasta vabatahtlike kaasaja ja juhendaja tiitliga

  • 2018. aasta sügisel läbisime kahekuulise Ole Rohkem Arenguprogrammi - teemaks andmekaitse

  • Suurima ühiskondliku mõjuga tudengiorganisatsioon 2017

  • Oleme läbinud Ole Rohkem Arenguprogrammi 2016/2017

  • 2016. aastal saime vabatahtliku sõbra märgise

  • 2016. aasta novembrist alates oleme OLE ROHKEM Tartu tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustiku liikmed

  • Oleme läbinud Ole Rohkem Arenguprogrammi 2015/2016

  • Meid valiti Tartumaa aasta kodanikuühenduseks 2015

Alates 2019. aasta 1. aprillist kuni 2019. aasta 31. juulini viis MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu projekti „Vanemate Õdede-Vendade arenguhüppe tegevuskava koostamine“. Projekti eesmärgiks oli koostada tegevuskava andmekaitse süsteemi täielikuks väljatöötamiseks. Projekti elluviimiseks on meile eraldatud 3999,36 eurot.

Alates 2018. aasta 1. aprillist kuni 2019. aasta 31. märtsini viis MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu projekti „Vanemate õdede-vendade arenguhüpe “. Projekti eesmärgiks oli parandada meie poolt pakutava teenuse kvaliteeti pakkudes vabatahtlikele mitmekülgset tuge ja edendades organisatsioonikultuuri. Projekti elluviimiseks eraldati meile 8 793,03 eurot.